24/5/08

161. Χάσια, Μεγάλη Κερασιά
Στους πρόποδες των Χασίων.
Στην Μεγάλη Κερασιά Τρικάλων, 17χλμ μετά την Καλαμπάκα, στον δρόμο προς το Μέτσοβο.