29/5/08

165. Ορεινή Καρδίτσα, στο ΛαμπερόΣτα ορεινά της Καρδίτσας, περιοχή Λίμνης Πλαστήρα.
Στο Λαμπερό, δίπλα στην ανατολική πλευρά της λίμνης.