1/6/08

174. Μαυρόλογγος Ευρυτανίας


Βορειοδυτική Ευρυτανία, δίπλα στα σύνορα με τον Νομό Καρδίτσας.
Στον Μαυρόλογγο, περίπου 65χλμ από το Καρπενήσι μέσω Φουρνάς.