28/6/08

259. Ζάκυνθος, παραλία Γέρακα
Ζάκυνθος, παραλία Γέρακα.
Στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού.

Φωτογραφίες: Κική
Περισσότερα: Βράχοι του Γέρακα