7/6/08

191. Σαρωνικός, Αγιος Δημήτριος
Αττική, Σαρωνικός.
Στον Αγιο Δημήτριο, στην παραλία.