28/6/08

258. Ζάκυνθος, Γέρακας
Ζάκυνθος, Γέρακας.
Στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού.

Φωτογραφίες: Κική
Περισσότερα: Βράχοι του Γέρακα