30/6/08

260. Βορειοανατολικό Πήλιο, Μακρυράχη


Βορειοανατολικό Πήλιο, Μακρυράχη.