8/6/08

192. Αττική, Σαρωνίδα
Αττική, Σαρωνικός.
Στον δρόμο προς το Σούνιο, στην Σαρωνίδα.