23/6/08

233. Αλιμος, παραλία Παλαιών Λουτρών


Αθήνα, Αλιμος, παραλία Παλαιών Λουτρών.