19/6/08

223. Ανατολικό Πήλιο, Παραλία ΠάλτσηΑνατολικό Πήλιο, στην παραλία Πάλτση.