28/6/08

254. Πήλιο, Ξυνόβρυση, παραλία Ποτιστικά
Ανατολικό Πήλιο, Αιγαίο.
Στην παραλία Ποτιστικά της Ξυνόβρυσης.

Φωτογραφίες: Β.Μ.