19/6/08

224. Νοτιοανατολικό Πήλιο, παραλία Λύρης
Νοτιοανατολικό Πήλιο, παραλία Λύρης.
Απέναντι η Σκιάθος.