19/6/08

222. Ανατολικό Πήλιο, παραλία Μελανή

Ανατολικό Πήλιο, Αιγαίο.
Στην παραλία Μελανή, κοντά στην Πάλτση και δίπλα στην παραλία Ποτιστικά της Ξυνόβρυσης.