20/6/08

225. Ζάκυνθος, κόλπος Λαγανά, Αγιος Σώστης


Ζάκυνθος.
Στον κόλπο του Λαγανά, στον Αγιο Σώστη.

Φωτογραφίες: Κική