16/6/08

216. Πήλιο, Νταμούχαρη


Βορειοανατολικό Πήλιο, Αιγαίο.
Στην Νταμούχαρη, 3χλμ από τον Αγιο Ιωάννη.