28/6/08

255. Ζάκυνθος, Κερί, στην παραλία
Ζάκυνθος, Κερί, στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού.
Στην παραλία, δίπλα στην Λίμνη Κερίου.

Φωτογραφίες: Κική