28/6/08

256. Ζάκυνθος, ΑλυκέςΖάκυνθος, Αλυκές.
Στην βορειοανατολική ακτή του νησιού.

Φωτογραφίες: Κική