8/6/08

194. Μαύρο Λιθάρι, στην παραλίαΑττική, Σαρωνικός.
Στο Μαύρο Λιθάρι, στην παραλία.

Shooting through the Windscreen
Car: Fatal Car