4/6/08

181. Νέα Πέραμος (Μεγάλο Πεύκο)
Δυτική Αττική, στην Νέα Πέραμο (Μεγάλο Πεύκο).