16/6/08

218. Βορειοανατολικό Πήλιο, ΜακρυράχηΒορειοανατολικό Πήλιο, στην Μακρυράχη.