24/6/08

234. Παραλία Αλίμου, Ακτή του ΗλιουΑθήνα.
Παραλία Αλίμου, Ακτή του Ηλιου.