20/6/08

230. Ζάκυνθος, Κερί, οι βράχοι Μυζήθρες

Ζάκυνθος, Κερί, στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού.
Οι γνωστοί βράχοι Μυζήθρες, στο ακρωτήριο Κερί.

Φωτογραφίες: Κική